Filastrocche rofranesi

Nel video sopra: Carlo Palumbo  ospite di Svela Sagramola nella trasmissione tv di GEO su RAI 3 racconta due antiche filastrocche rofranesi. Segue il video. Grazie a RAI 3 e Carlo Palumbo.

Grazie al lavoro di don Mariano Grosso e il Geom. Mario Iorio condivido con il pubblico di questo blog una raccolta di filastrocche rofranesi.

Cingulu e mingulu inta la sepi,
lu malauriu era arretu,
si nun era pi Cerastorta
cingulu e mingulu era morta.
(Riferita da Antonio Lancuba, Austaralia, 2005)


Quanna moriiu iu vi lasciu rittu
ca ma ta cava’ nu fuossu ri ricotta,
pi cuscinu ma ta mitti ova fritti,
li candili fussiru ri sauzicchi,
l’acqua santa fussi ri vinu forti,
pi cuscinu dui magliati cuotti
poi mi mittiti mienzu a dui ugliastri
e cantatimi la recua ca su morta.
(Riferita da Giuseppina Lancuba, Australia, 2005)


‘Nc’era n’avota nu surici e na carota, lu buò senti nata vota?
Sì.
‘Nc’era n’avota nu surici e na carota, lu buò senti nata vota?…


Mammata m’ha chiamatu vriugnusu;
m’a dittu: nu bbieni mai a la casa;
na vota aggià vinì cu na scusa,
mammata vota l’uocchi e iu ti vasu!


Quanna chiovi e ghiesci lu suli,
tutti li becchie fanu l’amuri,
la fani inta li tijani
tutti li becchie ruffiane.


Catarinella, tiessi tiessi,
fai ‘na botta e po’ ti nniesci
ti nni iesci pi li Mancusi,
Catarinella picicusa.


Sutta la casa ri zia Sabella
‘nc’è nu cantaru chjnu e bellu,
chi parla e chi rirri
crammatinu si lu vai bivi


A Pasca Bufania,
nun si tessi e nun si fila,
nun si mitti lu filu a l’acu,
nun si mittti lu pettini ‘ncapu.


Lu ciucciu miu valenti,
porta la sedda e nun si la senti;
ma si si la sintissi,
lu ciucciu miu valissi.


Nicola, Nicola, Nicola,
‘nc’è na fimmina ca ti voli;
è arretu a su cirasu,
fui, Nicola, ca mo ti vasa;
è arretu a su ulivu,
fui, Nicola, ca mo t’arriva!


Quinnnici, quinnnici, quinnnici,
e si chi chisti nun su quinnici,
turnamuli a cuntà,
sempi quinnici se na truvà ¹.

¹ Questa filastrocca è composta da quindici sillabe.


Linu e lanella,
fila ronna Paruanella;
linu, stuppa e lana,
fila ronna Paruana.


Quanna iamu a fatihà,
zi Nicola: “Ullallà!”.
Quannu iamu a bignignà,
zi Nicola: “Eccuti ccà!”.


Sutta la prèula nasci l’uva,
prima vozza e poi matura;
‘nci nasci lu tric-trac,
unu, riu, tri e quattu.


Villu villutu,
cavallu pizzutu;
chi fila e chi tessi,
cavallu si n’esci;
quannu su li vintiquattu,
unu, riu, tri e quattu.


A la Rocca e a la Rucchitta,
iamu a la fera a accattà bittuni;
n’accattamu cientu e unu,
cientu e unu e na patacca,
unu, rui, tri e quattu.


Uocchi ianchi appisi a la chjanca
Veni mammata e ti scianca,
ti scainca pi nu peri
e ti ietta a santu Micheli.


Uocchi niuri appisi a nu piru
veni mammata e ti rira,
ti tira pi nu peri
e ti ietta a santu Micheli.


Peppu sckuppetta,
fucili e baiunetta,
spara lu cannuni
Peppu maccaruni.


La canzuni voli la risposta,
eggiu rittu la mia riciti la vosta;
la canzuni voli la girata,
n’eggiu rittu una, ricitini n’ata.


Cumi ti chiami?
Minicu ‘Nchianu,
cumi ti mitti
Minicu Strittu.


‘Nc’eranu na vota,
nu viecchiu e na vecchia,
ca si mmiravanu
inta nu specchiu;
lu specchiu caretti
e lu fattu finetti.


Stu vinu è ghiancu e russu,
a la saluta ri chisti mussu;
stu vinu è bellu e galanti,
a la saluta ri tutti quanti!


Micheli, Micheli ri mamma
s’è mangiata la pimmarola,
ma r’è rimasta ‘nganna,
Micheli, Micheli ri mamma.


Cuorivu cuorivu malirittu,
quanta voti ti l’eggiu rittu,
ca si passi pi Libunati,
ti chiamanu sculurinatu?


Si l’amuri nun mi ‘mpapocchia,
l’annu chi veni mi vogliu ‘nzurà,
vogliu mitti la capu a fa beni
e quanta mi buscko mi vogliu iucà;
e quanta mi buscku n’annu a ghiaccà petri,
mi li ghiocu nu iuornu cu na cicata.


Lu unu, lu rui, li tri e lu quattu,
‘nsaccu lu cincu, la sfauciarìa;
e ca si e ca no,
cuntali buonu ca sirici su.


Addunni veni?
Ra lu Furniddu.
Portalu ccà
ca chissà è iddu.


Angiulina, pasta fina,
pupatella ri papà,
s’è fattu lu giacchittinu,
ca si voli marità;
voli la vesta tutta cilesta,
la voli cu li bittuni,
Angiulina cu li uagliuni.

2 Responses

 1. Grazie mille. Se se ricordi altre scrivile per favore, cosi che si possano far conoscere e tramandare alle nuove generazioni.

 2. Santa Barbara ía pe mare
  Nun si bunnía e nun si bagnava
  Ra scuntao Santa Maria
  Chi bai facenno Barbara mia
  Vao sicutamno truoni e lampi
  Pi fa scampá a tutti quanti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.