Verbum Caro

1.-

Verbum caro, miu Ririnturi,

ra Cielo sei calato,

inta lu senu ri Maria t’è ripusato.

Nascisti a na nrutta e na scantiera,

t’arurannu l’angeli e li pasturi,

e arurannu lu beatisimmu Signuri,

Giuesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, rifriscu, riposo a tutti li muorti,

Verbum caro, miu Signuri.

2.-

Oi Verbum caro, miu Ririnturi,

trentatrè anni il mondo camminasti,

a S. Giovanni la dottrina priricasti,

la priricasti a l’Apostolo Singore,

Giuesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, ecc…

3.-

Oi Verbum caro, miu Ririnturi,

a lu disertu 40 giorni isti a digiunari,

lu rimoniu mmalirittu, chi ti vinni a tintari,

vulia fa rivintà li ppetri pani,

e bui tuttu suffristi ppi nostr’amuri,

Giuesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Sgnuri.

Requie, ecc…

4.-

Verbum caro, miu Ririnturi,

a la Cena tutti l’Apostoli mmitasti,

e li pieri ri lavasti e poi nci li basasti,

ccu paroli ri Santa Cena li cumunicasti,

li cumunicasti ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, ecc…

5.-

Oi Verbum caro, miu Ririnturi,

isti a l’ourtu a fa lu sant’uraziuni,

a Diu Patri nci la cuntasti l’amara passiuni,

furu hucci ri sangu, Giesù miu, tali sururi,

Giuesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, ecc…

6.-

Verbum caro, miu Ririnturi,

isti a l’uortu a fa lu sant’uraziuni,

Giura ppi trenta rinari ti vinnihu,

ccu nu baciu ri trarihu,

ncasa ri Pilatu ti purtahu,

Giesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, ecc…

7.-

Oi Verbum caro, miu Ririnturi,

a la culonna battuto nu Diu ccu spini e canni,

puri lu cuorpu santu vattiani li tiranni,

la Mamma Addulurata faci nu piantu amaru,

piangi a bui, carissimu Signuri,

Giuesù miù, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signrui.

Requie, ecc…

8.-

Oi Verbum caro, miu Ririnturi,

a la cruci è muorto Dio e condannato,

lu populu, ebreo dispietato,

ricennu: “muori, muori”,

ccu ppeni e ccu duluri,

Giuesù miu, ccu durci amuri, Verbum caro, miu Signuri.

Requie, ecc…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.